Integrovaný systém řízení

Certifikační autoritaFirma Velos, výrobní družstvo je organizací, jejíž výrobní program je zaměřen na výrobu kovových výrobků, včetně jejich povrchové úpravy. Mezi naše hlavní zákazníky patří společnosti IKEA a organizace dodávající díly pro automobilový průmysl. Vedení firmy si plně uvědomuje, jak důležitá je spokojenost zákazníků s kvalitou vyráběných produktů a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Proto se společnost rozhodla vybudovat svůj integrovaný systém managementu, dle kriteriálních norem:

jako svůj nástroj k dosahování kvalitních produktů, spokojených zákazníků a současně k zajištění ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Tento integrovaný systém managementu využívá družstvo jako svůj nástroj k vlastnímu neustálému zlepšování a jako prevenci znečišťování životního prostředí.

Při naplňování integrovaného systému managementu platí:

  • Spokojenost zákazníka je nejvyšší prioritou, k jejímuž naplnění směřuje úsilí všech našich zaměstnanců. Základem je komplexnost, termínová vstřícnost a nejvyšší technická úroveň našich služeb.
  • K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti
  • Pravidelným výcvikem a vzděláváním vlastních zaměstnanců zajišťujeme, jak zlepšování vlastní kvality tak i prevenci znečišťování životního prostředí
  • Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak, aby poskytnutý produkt a požadavky zákazníka byly vždy realizovány ve sjednaném rozsahu, kvalitě a termínu s pouze nezbytně nutnými negativními dopady na životní prostředí
  • Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, či dopadu na životní prostředí, zajišťujeme zlepšování vlastní jakosti produktů i environmentálního profilu družstva ve vztahu k životnímu prostředí
  • Průběžné zavádění nových technologií a postupů je předpokladem pro nabízení neustále kvalitnějších produktů našim zákazníkům a snižování negativních dopadů na životní prostředí
  • Jednotlivé aktivity družstva a nabízené produkty vždy řídíme tak, aby byly plněny právní a jiné požadavky, kterým družstvo podléhá.
  • Jako jeden z hlavních nástrojů k naplňování naší integrované politiky managementu využíváme jednotlivé cíle a cílové hodnoty, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.

 

POLITIKA JAKOSTI je k nahlédnutí zde.